'بزرگترین خطر برای سلامت و آینده کودکان: گرمایش زمین و غذای ناسالم'

'بزرگترین خطر برای سلامت و آینده کودکان: گرمایش زمین و غذای ناسالم'

سلامت و آینده تک تک کودکان و نوجوانان جهان به دو دلیل در خطر است: گرم شدن کره زمین، و تبلیغات سوء شرکت‌هایی که با تولید غذاهای ناسالم، نوشابه های پر از شکر، نوشیدنی‌های الکلی و دخانیات، نسل آینده را هدف قرار گرفته اند. اینها یافته‌های یک موسسه پژوهشی است که به سفارش سازمان بهداشت جهانی و صندوق کودکان سازمان ملل تهیه شده.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.