در اندونزی ابرها را بارور می‌کنند تا جلوی سیل را بگیرند

اندونزی با نمک به جنگ سیل میرود. این کشور جنوب شرق آسیا با پخش کردن نمک در ابرها تلاش میکند آنها را بارور کند تا بجای خشکی، بر دریا ببارند. اما این نگرانی هست که با این روش، باران‌های اسیدی ببارد.