ادلب؛ جنگی که جهان فراموش کرده است، یک میلیون نفر بدنبال جایی امن

ادلب؛ جنگی که جهان فراموش کرده است، یک میلیون نفر بدنبال جایی امن

سازمان ملل متحد می‌گوید بزرگترین فرار دست جمعی غیرنظامیان در جنگ داخلی سوریه در ادلب در حال رخ دادن است. یک میلیون نفر به علت درگیری‌ها در آخرین منطقه تحت کنترل شورشیان در شمال سوریه گیر افتاده‌اند.

کوئنتین سامرویل خبرنگار بی‌بی‌سی و فرد اسکات فیلمبردارش برای این گزارش ویژه به ادلب رفته‌اند.