رای‌گیری در انتخابات پارلمانی تاجیکستان به روایت تصویر

رای دهی در انتخابات پارلمانی تاجیکستان و مجالس محلی در این کشور ادامه دارد. انتخاب كنندگان از ميان ٢٤٠ نامزد ٦٣ نماينده مجلس نمايندگان پارلمان را بايد انتخاب كنند. همکارمان سهراب ضیا عکس هایی فرستاده از جریان برگزاری این انتخابات.

صندوق رای
توضیح تصویر،

همزمان با انتخابات پارلمانى، امروز انتخابات مجلس‌هاى محلى هم برگزار مى‌شود.

توضیح تصویر،

انتخاب كنندگان از ميان ٢٤٠ نامزد ٦٣ نماينده مجلس نمايندگان پارلمان را بايد انتخاب كنند.

توضیح تصویر،

شور و هيجانى در انتخابات امروز تقریبا وجود ندارد.

توضیح تصویر،

در تفاوت با انتخابات پنج سال پيش، امروز حزب ممنوع نهضت اسلامى تاجيكستان در اين انتخابات شركت ندارد. اين حزب در تاجيكستان سازمان تروريستى و افراط گرا شناخته و فعاليتش را ممنوع كرده‌اند.

توضیح تصویر،

رای دهی در انتخابات پارلمانی تاجیکستان

توضیح تصویر،

هفت حزب سياسى در انتخابات شركت دارند، از جمله حزب سوسيال دموكرات كه تنها حزب مخالف دولت است.

توضیح تصویر،

سازمان‌هاى مخالف دولت كه در خارج از كشور قرار دارند، از مردم خواسته اند رای خود را به حزب سوسيال دموكرات بدهند.

توضیح تصویر،

روند برگزارى انتخابات را ٢٣٤ ناظر از اتحاد دولت‌هاى مستقل مشترك المنافع، سازمان همكارى‌هاى شانگهاى و هیات كوچكى از دفتر نهادهاى دموكراتیک و حقوق انسان سازمان امنيت و همكارى اروپا نظارت مى كنند.

توضیح تصویر،

رای دهی در انتخابات پارلمانی تاجیکستان

توضیح تصویر،

رای دهی در انتخابات پارلمانی تاجیکستان

توضیح تصویر،

بسيارى بر اين باورند كه در انتخابات امروز نيز اكثريت نامزدهاى حزب حاكم خلق دموكرات پيروز خواهند شد.