موج تازه مهاجرت پناهجویان از ترکیه به اروپا

موج تازه مهاجرت پناهجویان از ترکیه به اروپا

ترکیه برای اعمال فشار و جلب حمایت اتحادیه اروپا از عملیات نظامی اش در سوریه، مرزهای خود را به سوی اروپا به روی پناهجویان باز کرده. به گفته سازمان ملل، دست کم ۱۳ هزار پناهجو در دو روز گذشته به مرز ترکیه و یونان رسیده‌اند. مرزبانی یونان می‌گوید بیش از ۹ هزار پناهجو را که قصد ورود به این کشور داشتند بازگردانده.

آرش مومنیان گزارش می دهد.