انتخابات پارلمانی تاجیکستان؛ پیروزی حزب حاکم و شکست تنها حزب مخالف

کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان

رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان امروز نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی را اعلام کرد و حزب حاکم اکثریت خود را در پارلمان حفظ کرد هر چند که چهار کرسی را از دست داد. تنها حزب مخالف هم جایی در پارلمان نیافت.

بختیار خدایارزاده، رئیس این کمیسیون امروز گفت مشارکت در انتخابات بیش از ۸۶ درصد بوده که نیمی از آنها به حزب خلق دموکرات تاجیکستان رای داده‌اند.

انتخابات پارلمانی دیروز (یکشنبه، اول مارس) برگزار شد و نزدیک به چهار میلیون و دویست و چهل و شش هزار واجد شرایط بودند.

پارلمان تاجیکستان ۶۳ کرسی دارد و در این انتخابات هفت حزب سیاسی برای ۲۲ کرسی رقابت کردند که نتایج آن امروز اعلام شد:

 • حزب خلق دموکرات ۱۲ کرسی
 • حزب کشاورزی ۴ کرسی
 • حزب اصلاحات اقتصادی ۴ کرسی
 • حزب دموکرات ۱ کرسی
 • حزب سوسیالیست ۱ کرسی

به این ترتیب، شش حزب مثل دوره قبل ترکیب پارلمان جدید را شکل می‌دهند:

 • حزب خلق دموکرات ٤٧ کرسی
 • حزب کشاورزی ٧ کرسی
 • حزب اصلاحات اقتصادی ٥ کرسی
 • حزب دموکرات ١ کرسی
 • حزب سوسیالیست ١ کرسی
 • حزب کمونیست ۲ کرسی

تعداد نمایندگان احزاب کمونیست، سوسیالیست و دموکرات مشابه پارلمان قبلی است. احزاب کشاورزی و اصلاحات اقتصادی هر کدام دو کرسی بیشتر گرفته‌اند و حزب حاکم چهار کرسی از دست داده است.

در این انتخابات دیروز، دو حزب، حزب کمونیست و حزب سوسیال دموکرات، نتوانستند رأی کافی به دست آورند. بر اساس مقررات، برای یک کرسی پارلمانی دستکم پنج درصد آرا نیاز است.

حزب کمونیست ١٣٢ هزار رأی (۳.۱ درصد آرا) و حزب سوسیال دموکرات، تنها حزب مخالف دولت در انتخابات، ۱۳۷۳۵ رأی (تقریبا سه دهم درصد آرا) به دست آوردند.

در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ حزب سوسیال- دموکرات تاجیکستان نیم درصد آرا را به دست آورده بود. مسئولان این حزب نتایج کمیسیون مرکزی انتخابات را قبول ندارند و آرای خود را بمراتب بیشتر می‌دانند.

نتیجه این انتخابات مطابق پیش‌بینی‌ بود، اینکه حزب حاکم اکثریت پارلمان را به دست آورد و حزب مخالف سوسیال دموکرات جایی در پارلمان نداشته باشد.

تحلیلگران بر این باورند که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، امامعلی رحمان، رئیس جمهور این کشور به هیچ وجه حضور یک حزب مخالف را در پارلمان تحمل نمی‌کند.

در انتخابات آینده ریاست جمهوری تاجیکستان، احتمال دارد آقای رحمان پسرش را جایگزین خود کند. رستم اماملی، پسر بزرگ رئیس جمهور تاجیکستان شهردار دوشنبه پایتخت است.

بیشتر بخوانید: