جو بایدن برنده 'سه‌شنبه بزرگ' دموکرات‌های آمریکا؛ اما راه دراز است

جو بایدن برنده 'سه‌شنبه بزرگ' دموکرات‌های آمریکا؛ اما راه دراز است

دیروز در آمریکا "سه‌شنبه بزرگ" بود، روزی که در چهارده ایالت، انتخابات درون‌حزبی دموکرات‌ها برگزار شد. جو بایدن و برنی سندرز در این انتخابات پیشتاز بودند و به نظر می‌رسد که عملا رقابت دموکرات‌ها حالا بین این دو نفر باشد.

سام فرزانه گزارش می‌دهد.