انتقاد شدید گرتا تونبرگ از طرح اتحادیه اروپا برای مقابله با گرمایش زمین

چهارم مارس در یک کمیته پارلمان اروپا

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

گرتا تونبرگ اتحادیه اروپا را متهم کرد فقط برای مقابله با مشکل "تظاهر" می کند

گرتا تونبرگ فعال نوجوان سوئدی طرح اتحادیه اروپا برای مقابله با تغییرات اقلیمی را سرزنش کرده و به اعضای پارلمان اروپا گفته این طرح به مثابه "تسلیم" است.

خانم تونبرگ روز چهارشنبه همزمان با علنی شدن طرح اتحادیه اروپا برای کاهش تصاعد دی اکسید کربن در بروکسل صحبت می کرد.

این طرح در صورت تصویب اتحادیه اروپا را ملزم خواهد کرد تا سال ۲۰۵۰ "کربن خنثی" شود. کربن-خنثی به این معنی است که همان قدر که دی اکسید کربن متصاعد می شود باید به سایر شیوه ها جذب شود.

اورزولا فان در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی، این قانون را به عنوان "قلب و روح توافق سبز اروپایی" ستود.

اما گرتا تونبرگ ۱۷ ساله این مصوبه را "کلماتی توخالی" توصیف کرد و اتحادیه اروپا را متهم به "تظاهر" در رهبری برای مقابله با گرمایش زمین کرد.

او در کمیته محیط زیست پارلمان اروپایی گفت: "وقتی خانه آتش گرفته چند سال صبر نمی کنید تا آن را خاموش کنید. اما این چیزی است که کمیسیون امروز پیشنهاد کرده."

به گفته او این قانون، که اختیارات بیشتری برای کاهش کربن به کمیسیون اروپا می دهد، برد کافی ندارد.

خانم تونبرگ گفت این مصوبه به معنی اذعانی از سوی اتحادیه اروپاست که نمی خواهد به توافق پاریس پایبند باشد؛ توافقی که ۱۹۷ کشور امضاکننده را به کاهش گازهای گلخانه ملزم می کند.

او گفت: "این قانون اقلیمی یعنی تسلیم. طبیعت چانه نمی زند و شما نمی توانید با فیزیک معامله کنید."

توافق سبز اتحادیه اروپا چیست؟

توافق شامل این اهداف است:

  • یک مکانیسم انتقال منصفانه با ۱۰۰ میلیارد یورو بودجه برای کمک به کشورهایی که هنوز وابستگی زیادی به سوخت های فسیلی دارند تا به سوی منابع تجدیدپذیر گام بردارند.
  • پیشنهادهایی برای کاهش تصاعد دی اکسید کربن به ۵۰ درصد سال ۱۹۹۰ یا حتی پایین تر تا سال ۲۰۳۰ به جای هدف فعلی یعنی کاهش ۴۰ درصدی تا آن زمان.
  • قانونی که اتحادیه اروپا را در "مسیر غیرقابل بازگشت کربن-خنثی" قرار می دهد
  • طرحی برای گردشی تر کردن اقتصاد - سیستمی با هدف حذف اتلاف که امکان تولید محصولات قابل دوام تر و از "تولید به مصرف" رساندن محصولات کشاورزی را تشویق می کند.

به گفته او "توافق سبز" شانسی "خیلی کمتر از ۵۰ درصد" برای مهار افزایش دما به ۱.۵ درجه سانتیگراد به جهان می دهد.

توافق پاریس از کشورهای امضاکننده می خواهد برای محدود کردن افزایش دما به یک و نیم درجه سانتیگراد نسبت به دوران ماقبل صنعتی تلاش کنند.

گرتا تونبرگ گفت: "اهداف دوردست شما هیچ فایده ای ندارد اگر روند شدید تصاعدی که امروز شاهد هستیم حتی برای چند سال دیگر ادامه پیدا کند، چون بودجه کربن باقی مانده را حتی پیش از آنکه شانس تحقق اهداف ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۰ شما را داشته باشیم مصرف می کند."

خانم تونبرگ با هدایت اعتصاب های دانش آموزی و سخنرانی های پرحرارت به سخنگوی جنبش جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی بدل شده است.