گلدوزی چکن میراث معنوی تاجیک‌ها در فهرست یونسکو

گلدوزی چکن میراث معنوی تاجیک‌ها در فهرست یونسکو

در شهر دوشنبه نمایش مد چکن برگزار شده که در آن یک طراح تاجیک پنج مجموعه از لباسهای خود را معرفی کرده است. بیشتر کارهای خورشید ستاراف به گلدوزی چکن اختصاص دارند که تا حالا در چندین کشور جهان به نمایش درآمده است. اواخر سال ۲۰۱۸ یونیسکو با پیشنهاد تاجیکستان چکن را به عنوان میراث معنوی جهانی به ثبت رسانده بود.

سهراب ضیا گزارش می‌دهد.