گزارش‌های تایید نشده از حبس خانگی سه شاهزاده سعودی

گزارش‌های تایید نشده از حبس خانگی سه شاهزاده سعودی

رسانه‌های آمریکایی از حبس خانگی سه شاهزاده پرنفوذ سعودی خبر می‌دهند. محمد بن نایف، ولیعهد پیشین و احمد بن عبدالعزیز، پسر پادشاه اسبق از جمله حبس شدگانند. گفته می شود که محمد بن سلمان دستور حبس خانگی آنها را داده تا پایه های قدرت خود را تقویت کند. سیاست‌های محمد بن سلمان در رابطه با یمن و ایران و همچنین اصلاحات فرهنگی و اجتماعی او در میان اعضای خاندان سلطنتی منتقدان بانفوذی دارد.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد