گسترش کرونا: تجربه چین و ایتالیا در قرنطینه

گسترش کرونا: تجربه چین و ایتالیا در قرنطینه

همزمان با گسترش ویروس کرونا به کشورهای مختلف، خبرهایی از کنترل احتمالی این ویروس در چین به گوش می رسد. سازمان بهداشت جهانی می گوید روش های چین برای مهار کرونا احتمالا جان صدها هزار نفر را نجات داده است. اما این روش ها در کشورهای دیگر هم امکانپذیر است؟

فرین عاصمی گزارش می دهد.