کاهش بی‌سابقه شیوع کرونا در چین و افزایش چشمگیر در اروپا

کاهش بی‌سابقه شیوع کرونا در چین و افزایش چشمگیر در اروپا

بحران شیوع کرونا، اوضاع ایتالیا را بهم ریخته است. مقامات از دیروز شمال این کشور را تحت قرنطینه گذاشته‌اند اما نتوانسته‌اند مانع از خروج هزارن نفر از مناطق شمالی به جنوب کشور شوند. در بعضی از زندانها هم شورش شده. ایتالیا یکی از قطب های گردشگری اروپا است که بعلت شیوع کرونا به حالت رکود درآمده است.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.