کرونا در آلمان؛ چرا شمار مبتلایان با آمار قربانیان همخوانی ندارد؟

دولت آلمان تعهدی را که سالیان طولانی به آن پایبند بود زیرپا گذاشت تا بتواند بزرگترین بسته نجات اقتصادی تاریخ معاصر این کشور را تصویب کند. بر اساس تعهد قبلی، دولت آلمان نباید زیر بار هیچ قرض جدیدی می‌رفت. آزمایش کرونای بیش ۳۹ هزار نفر در آلمان مثبت شده اما تعداد نسبتا کم ۲۲۲ جانباخته در این کشور، کارشناسان را در بهت فرو برده است.

جنی هیل خبرنگار بی‌بی‌سی از برلین گزارش می‌دهد.