یک ماه پس از شیوع کرونا در نیکاراگوئه؛ رئیس جمهور غایب، دوباره پیدا شد

یک ماه پس از شیوع کرونا در نیکاراگوئه؛ رئیس جمهور غایب، دوباره پیدا شد

در سراسر جهان عملکرد رهبران در مقابله با کرونا مورد بررسی قرار گرفته است. در نیکاراگوئه دنیل اورتگا رئیس جمهوری از حدود یک‌ماه پیش یعنی از زمان گزارش اولین موارد ابتلا در این کشور یک مرتبه ناپدید شد. اما حالا بدون اعلام قبلی پیدایش شده است.

ویل گرانت گزارش می‌دهد.