سقوط قیمت نفت به منفی ۳۷ دلار: جا برای ذخیره بیشتر نفت نیست

سقوط قیمت نفت به منفی ۳۷ دلار: جا برای ذخیره بیشتر نفت نیست

در بازار نفت اتفاقی افتاد که خیلی ها را شوکه کرد. قیمت نفت شاخص آمریکا، دیشب برای مدتی، به منفی ۳۷ دلار رسید، علت نبود تقاضا به دلیل بحران کرونا و نداشتن جای کافی برای ذخیره کردن بخشی از نفت تولیدی آمریکاست. اما موج سقوط قیمت به اینجا ختم نشد. امروز قیمت نفت برنت و شاخص بازارهای بزرگ سهام هم کاهش چشمگیر داشت. کرونا، علاوه بر نفس مبتلایان، نفس اقتصاد جهان را هم تنگ کرده. بحرانی که می‌تواند دومینو وار، نفس بخش‌های را بگیرد.

کسری ناجی گزارش می‌دهد.