آغاز رمضان در میانه بحران کرونا؛ پاکستان در مساجد را باز گذاشت

آغاز رمضان در میانه بحران کرونا؛ پاکستان در مساجد را باز گذاشت

امروز در بسیاری از کشورهای مسلمان اولین روز ماه رمضان است. زمانی برای ملاقات اقوام، دوستان و مومنان دیگر در مساجد. اما امسال با سال‌های گذشته متفاوت است. بیشتر کشورها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مسجدها را تعطیل کرده‌اند. اما در پاکستان دولت اجازه داده که مسجدها باز باشند.

سحر بلوچ، خبرنگار بی‌بی‌سی از پاکستان گزارش می‌دهد.