زندگی ستاره‌های شبکه اجتماعی از پنجره تیک تاک

زندگی ستاره‌های شبکه اجتماعی از پنجره تیک تاک

مدت کوتاهی قبل از اعلام قرنطینه در بریتانیا چند جوان که در شبکه اجتماعی 'تیک تاک' فعال بودند در لندن هم‌خانه شدند تا به طور مشترک از زندگی روزانه‌شان فیلم بگیرند و با طرفدارانشان به اشتراک بگذارند.

دوگال شاو خبرنگار بی‌بی‌سی گزارش می‌دهد.