توفیق اجباری؛ دانش‌آموزانی که جهانگرد شدند

توفیق اجباری؛ دانش‌آموزانی که جهانگرد شدند

وقتی که محدودیت‌‌های تردد مربوط به کرونا در جهان شروع شد، یک گروه از دانش‌آموزان هلندی با مشکلی روبه رو شدند. آنها در یک سفر دریایی اطراف دریای کارائیب بودند که فهمیدند همه پروازها لغو شده است. در نتیجه آنها تصمیم گرفتند به سفر دریایی‌شان ادامه بدهند، سفری که در یک کشتی ۱۰۰ ساله از کوبا آغاز شد و هزاران کیلومتر آن طرف‌تر در بندر هارلینگن در هلند به پایان رسید.

تیم آلمن گزارش می‌دهد.