هشدار برنامه جهانی غذا درباره خطر قحطی پس از کرونا

هشدار برنامه جهانی غذا درباره خطر قحطی پس از کرونا

سازمان‌ ملل هشدار داده که بحران کرونا می‌تواند به بحرانی بسیار مرگبارتر و خطرناک‌تر بدل شود. رئیس برنامه جهانی غذا از این وضعیت با عنوان همه گیری گرسنگی یاد کرده‌است. این نهاد در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل گفته بیش از یک میلیارد نفر در آستانه گرسنگی ناشی از قطع درآمد و اخلال در شبکه‌های تولید و توزیع غذا قرار گرفته‌اند و تا پایان امسال شاید روزی سیصد هزار نفر در بیش از سی کشور از گرسنگی بمیرند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.