افطار مجازی در زمانه کرونا

افطار مجازی در زمانه کرونا

امسال به خاطر کرونا شرکت در مراسم مذهبی ماه رمضان برای بسیاری محدود شده‌است. عده‌ای حالا مراسم افطار و دورهمی‌های این ماه را به طور مجازی و از طریق اینترنت انجام می‌دهند.

سودابه حیدری گزارش می‌دهد.