بمب‌سازی که منادی صلح شد

بمب‌سازی که منادی صلح شد

علی فاظی پیشتر برای یک گروه شبه نظامی مرتبط با القاعده در اندونزی بمب می‌ساخت. گروهی که بارها در جنوب شرق آسیا بمبگذاری کرد، از جمله در جزیره بالی در سال ۲۰۰۲. او بعد از طی دوران محکومیتش در زندان حالا یک ماموریت جدید دارد. اینبار نه ساخت بمب بلکه جلوگیری از پیوستن نیروهای جدید به گروه های ستیزه جو.

ربکا هنشکی گزارش می‌دهد.