مجمع بهداشت جهانی به دنبال مقصر شیوع کرونا

مجمع بهداشت جهانی به دنبال مقصر شیوع کرونا

بسیاری از کشورهای اروپایی امروز تلاش کردند آرام آرام به روال عادی زندگی برگردند. از ایتالیا گرفته که اولین قرنطینه سراسری را در جهان اجرا کرد تا بلژیک که بیشترین آمار سرانه قربانیان ویروس کرونا را دارد. با وجود این، خیلی از کشورهای جهان متحمل ضربات سختی به اقتصادشان شده اند، مثلاً ژاپن که بدترین رکود را بعد از جنگ جهانی دوم تجربه میکند. علاوه بر اینها اجلاس مجمع سازمان بهداشت جهانی هم امروز با حضور اکثر کشورها برگزار شده و درباره مساله جنجالی منشا شیوع کرونا و نحوه مقابله با آن بحث می‌کند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.