از ابتدا تا انتهای یک روز اعتراض؛ در میان معترضان نیویورکی چه می‌گذرد؟

از ابتدا تا انتهای یک روز اعتراض؛ در میان معترضان نیویورکی چه می‌گذرد؟

اعتراض‌ها در شهرهای آمریکا حتی بعد از سنگین تر شدن پرونده متهم اصلی قتل جرج فلوید و بازداشت سه همکارش ادامه داشته است. راهپیمایی‌های اعتراضی عمدتا مسالمت آمیز بوده است.

بهمن کلباسی گزارش می‌دهد.