آیا آمار به اثبات تبعیض‌نژادی علیه سیاهپوستان آمریکا کمک می‌کند؟

آیا آمار به اثبات تبعیض‌نژادی علیه سیاهپوستان آمریکا کمک می‌کند؟

اعتراضات در آمریکا از کشته شدن یک سیاه پوست بر اثر بدرفتاری یک مامور پلیس کلید خورد. اما مطالبات این جنبش اعتراضی فراتر از اصلاحات در پلیس آمریکاست. معترضان می‌گویند تبعیض نژادی در آمریکا ساختاری است و با وجود قونین ضدتبعیض، واقعیت زندگی برای سیاه پوستان باعث شده آنها بیشتر هدف تبعیض های پنهان قرار بگیرند. مخالفان نظر دیگری دارند و می‌گویند تمایل به قانون گریزی و ارتکاب جرم در میان سیاهپوستان بیشتر است وگرنه آنها با همت بالا و حسن نیت میتوانند به بالاترین مدارج دست یابند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.