سازمان بهداشت جهانی: آماج اتهام‌های سیاسی کرونایی

سازمان بهداشت جهانی: آماج اتهام‌های سیاسی کرونایی

سازمان بهداشت جهانی، درست در روزهایی که نقش و اهمیتش از هر سازمان بین‌المللی دیگری مهم‌تر به نظر می‌رسد، از طرف یکی از مهم‌ترین اعضایش یعنی آمریکا، تهدید شده است. آمریکا که در صدر تأمین‌کنندگان هزینه‌های این سازمان بوده، حالا را ترک کرده. همزمان، دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهوری آمریکا اتهامات مهمی علیه این نهاد وابسته به سازمان ملل مطرح کرده؛ از جمله اینکه در همدستی با چین، از اعلام شرایط اضطراری کوتاهی کرده است.

کیوان حسینی گزارش می‌دهد.