رئیس بانک جهانی: همه‌گیری ویروس کرونا ضربه‌ای مخرب بر اقتصاد جهان است

دیوید مالپس

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

دیوید مالپس، رئیس بانک جهانی، همه گیری ویروس کرونا را "ضربه‌ای مخرب" برای اقتصاد جهان دانسته است

دیوید مالپس، رئیس بانک جهانی، همه‌گیری ویروس کرونا را "ضربه‌ای مخرب" برای اقتصاد جهان دانسته است.

او هشدار داده که زندگی میلیاردها نفر درجهان تحت تاثیر این شیوع قرار گرفته است. آقای مالپس گفته که احتمالا این رکود اقتصادی تا یک دهه ادامه خواهد داشت.

اما رئیس بانک جهانی در عین حال گفت که او معتقد است در صورت اتخاذ برنامه‌های درست از جمله کاهش بدهی برای کشورهای فقیر و یا اتخاذ برنامه های حمایتی برای افراد آسیب پذیرتر می‌توان شرایط را بهتر کرد.

رئیس بانک جهانی در ماه گذشته میلادی هشدار داد که شیوع ویروس کرونا در جهان حدود ۶۰ میلیون نفر از مردم را به سوی "فقر شدید" سوق داده است.

از نظر بانک جهانی "فقر شدید" به معنای درآمد کمتر از ۱.۹۰ دلار (۱.۵۵ پوند) روزانه یک فرد است.

آقای مالپس در گفتگویی با بی‌بی‌سی گفت که بیش از ۶۰ میلیون نفر از مردم د رجهان با درآمد روزانه کمتر از یک پوند در روز زندگی می‌کنند.

او در این گفتگو گفت: "ترکیبی از همه‌گیری کرونا و بسته شدن (کسب و کارها)، به معنای آن است که میلیاردها نفر از مردم وضعیت معیشتی‌شان مختل شده و این نگران کننده است" و افزود: "از جمله تبعات مستقیم [این بحران] ، نه تنها از دست دادن درآمد، بلکه عواقب سلامتی و اجتماعی این همه‌گیری هم بسیار سخت است."

منبع تصویر، Getty Images

آقای مالپس هشدار داده که کسانی که کمترین درآمد را دارند، بیشترین صدمه را دیده‌اند.

بانک جهانی به همراه شرکایش، به کشورهایی که بشدت تحت تاثیر این همه‌گیری قرار گرفته‌اند، کمک های مالی کرده است. اما آقای مالپس گفته که کمک های بیشتری باید صورت بگیرد.

به گفته رئیس بانک جهانی از وام دهندگان تجاری مانند بانک ها و صندوق های بازنشستگی درخواست کاهش بدهی‌های کشورهای فقیر شده است