کاهش محدودیت‌های کرونا در سنگاپور

کاهش محدودیت‌های کرونا در سنگاپور

سنگاپور بعد از نزدیک به دو ماه محدودیت تردد برای جلوگیری از شیوع کرونا، با احتیاط در حال برداشتن این محدودیت‌هاست. با این که زندگی عادی کم کم به خیابان‌های شهر برمی‌گردد نشستن در رستوران‌ها همچنان ممنوع است. به این ترتیب مراکز غذاهای دکه‌ای که زمانی از شلوغ‌ترین جاهای شهر بود تقریبا خالی مانده‌اند.

لوسی مارتین گزارش می‌دهد.