نگرانی بومیان جنگل‌های آمازون از کرونا

نگرانی بومیان جنگل‌های آمازون از کرونا

بومیان منطقه تیکونا، آن قسمت از جنگل های آمازون که داخل مرز کلمبیاست نگرانند که شیوع بیماری کوید ۱۹ در برزیل به جمعیت کوچکشان راه پیدا کند.

سودابه حیدری گزارش می‌دهد.