هشدار درباره تاثیر شیوع ویروس کرونا بر وضعیت گرسنگی در جهان

هشدار درباره تاثیر شیوع ویروس کرونا بر وضعیت گرسنگی در جهان

در جهان ۸۲۰ میلیون نفر گرسنه‌اند و این رقم ممکن است با رکود اقتصادی ناشی از بحران کرونا بسیار بیشتر شود. این هشداری دیگر، اینبار از طرف دبیر کل سازمان ملل است که امروز آماری تکان دهنده از ناامنی غذایی و تاثیر آن بر صدها میلیون نفر بخصوص کودکان ارائه کرد. آنتونی گوترش راهکارهایی برای جلوگیری از گرسنگی در میان مردمان فقیر و آسیب پذیر ارائه کرد.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.