اعتراض‌های ضد نژادپرستی: جای مجسمه در موزه است یا خیابان؟

اعتراض‌های ضد نژادپرستی: جای مجسمه در موزه است یا خیابان؟

معترضان به نژادپرستی حالا در جبهه تازه‌ای می‌جنگند، برچیده شدن مجسمه برخی چهره‌های تاریخی. در بریتانیا تندیس وینستون چرچیل رهبر بریتانیا در زمان جنگ جهانی دوم پس از آسیب دیدین در تظاهرات هفته پیش حالا در جعبه محافظ قرار گرفته است. بعضی مجسمه‌ها در شهرهای دیگر این کشور هم برچیده شدند. در بلژیک، نیوزیلند و آمریکا هم معترضان خواستار تجدید نظر درباره تندیس شخصیت‌های تاریخی هستند.

پرهام قبادی گزارش می‌دهد.