تجمع همزمان معترضان به نژادپرستی و راستگرایان در لندن

تجمع همزمان معترضان به نژادپرستی و راستگرایان در لندن

هزاران معترض با وجود هشدارهای قبلی پلیس در مرکز لندن تجمع کردند. گزارش شده که بیشتر معترضان امروز از گروه‌های دست راستی بودند و عده‌ای از آنها با پلیس درگیر شده‌اند. این گروه از معترضان گفته‌اند برای محافظت از مجسمه‌هایی که نماد تاریخ بریتانیا هستند به خیابان آمده‌اند. پلیس از پیش خواسته بود این تجمعات ساعت ۵ عصر به پایان برسد. با این وجود تا چند ساعت بعد از پایان مهلت پلیس، گروه‌هایی پراکنده از معترضان هنوز در خیابان‌ها بودند.

کاوه مشکات گزارش می‌دهد.