شمارش معکوس برای معرفی معاون بایدن آغاز شد

شمارش معکوس برای معرفی معاون بایدن آغاز شد

کمتر از سه ماه تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده و جو بایدن نامزد حزب دموکرات باید در چند روز آینده تصمیم بگیرد که چه کسی را برای مقام معاونت ریاست جمهوری نامزد کند. آقای بایدن گفته فردی که برمیگزیند زن خواهد بود. او اگر دونالد ترامپ را شکست دهد مسن‌ترین رییس جمهوری تاریخ آمریکا خواهد شد و معاونش در صورت مرگ یا برکناری رئیس جمهوری جایش را می‌گیرد.

بهمن کلباسی گزارش می‌دهد.