پیروزی کارزار 'نجات مالدیو' در برابر ساخت و ساز توریستی

پیروزی کارزار 'نجات مالدیو' در برابر ساخت و ساز توریستی

ساکنان دو جزیره در مالدیو با راه انداختن کارزاری مانع تبدیل محل زندگی شان به تفریحگاه شدند. آنها نگران بودند که این طرح دولت، زندگی را در این ناحیه مختل کند و علاوه بر آن به صخره های مرجانی و حیات طبیعی منطقه آسیب بزند. بی‌بی‌سی با یکی از اعضای کارزار موسوم به 'مالدیو را نجات دهید' گفتگو کرده است.