ثبت گرم‌ترین روز کره زمین، در غرب آمریکا

ثبت گرم‌ترین روز کره زمین، در غرب آمریکا

یک منطقه کویری در غرب آمریکا دیروز با ثبت دمای قطعی ۵۴ و چهار دهم درجه سانتیگراد، رکورد گرم ترین دمای ثبت شده زمین را شکست. این دما زنگ خطر دیگری برای زمین و آینده بشر تلقی شده است. دانشمندان می‌گویند دمای بالای ۵۰ درجه در نقاطی از جهان متدوال شده و در بسیاری از مناطق دیگر هم رخ خواهد داد و این باعث به هم خوردن تعادل طبیعت می‌شود.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.