روزی که غرق شدن ئالان کردی دنیا را تکان داد

روزی که غرق شدن ئالان کردی دنیا را تکان داد

پنج سال پیش، در چنین روزهایی تصویر کودکی دو ساله اهل سوریه، دنیا را تکان داد. ئالان کردی همراه خانواده‌اش در حال فرار از سوریه جنگ‌زده بود که در آب غرق شد. عکس پیکر بی‌جان او که امواج مدیترانه آن را به ساحل آورده بود توجه جهان را به وضعیت وخیم پناهجویان جلب کرد.

حنان رزاق خبرنگار بی‌بی‌سی، در پنجمین سالگرد این رویداد به دیدار تنها بازمانده خانواده کردی رفته. با این توضیح که بعضی از تصاویر این گزارش شاید برای بینندگان آزاردهنده باشد.