چگونه بخارا سرخ شد؟

چگونه بخارا سرخ شد؟

صد سال پیش در روزی چون امروز پرچم ارتش سرخ روسیه در امارت بخارا به اهتزاز درآمد و عمر امارت به سر رسید. امارت بخارا بین سه جمهوری آسیای میانه تقسیم شد که از قضا این روزها در حال تجلیل از ۲۹ مین سالروز استقلال‌شان از اتحاد شوروی هستند.

داریوش رجبیان به ماهیت رویداد دوم سپتامبر ۱۹۲۰ پرداخته است.