آغاز محاکمه متهمان کمک به عاملان حمله به مجله شارلی ابدو

آغاز محاکمه متهمان کمک به عاملان حمله به مجله شارلی ابدو

محاکمه ۱۴ نفری که متهم به همدستی در حمله به دفتر یک مجله فکاهی در پاریس هستند از امروز در همین شهر شروع شد. پنج سال پیش در حمله به دفتر مجله شارلی ابدو که کاریکاتوری از پیامبر اسلام منتشر کرده بود، ۱۲ نفر کشته شدند. مهاجمان در جریان حوادث دو روز بعد از این حمله هم پنج نفر دیگر را کشتند. این حمله شروع یک رشته حملات از این نوع بود که فرانسه را تکان داد.

کسری ناجی گزارش می‌دهد.