رئیس جمهور فرانسه در عراق به دنبال چیست؟

رئیس جمهور فرانسه در عراق به دنبال چیست؟

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز برای دیداری چند ساعته به بغداد رفته است. آقای مکرون دیروز در جمع خبرنگاران در بیروت اعلام کرده بود که برای پشتیبانی از حاکمیت ملی عراق به پایتخت آن کشور می‌رود.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد.