هنرمندان پناهجوی ایرانی در ترکیه؛ از فعالیت در خانه محروم، در مصاف با مشکلات جامعه میزبان

هنرمندان پناهجوی ایرانی در ترکیه؛ از فعالیت در خانه محروم، در مصاف با مشکلات جامعه میزبان

به گفته سازمان ملل تعداد مهاجران ایرانی در ترکیه با احتساب پناهجویان و افرادی که وضعیت مشابه پناهندگی دارند، ٨٣ هزار نفر است. در بین‌شان تعدادی از اهالی هنر هم حضور دارند، از جمله بعضی از موسیقیدان‌های مطرح که عملا امکان فعالیت در ایران نداشته‌اند.

فرج بال افکن گزارش می‌دهد.