هشدار سازمان ملل نسبت به تاثیر همه‌گیری کرونا بر آموزش کودکان پناهجو

کودکان پناهجو

منبع تصویر، EPA

آژانس پناهندگان سازمان ملل در گزارشی تازه هشدار داده که بسیاری از کودکان پناهجو به ویژه دختران که قبل از همه‌گیری ویروس کرونا به مدرسه می‌رفتند، قادر به بازگشت به مدارس نیستند.

این سازمان گفته که همه‌گیری کووید ۱۹ ممکن است به طور جدی به وضعیت آموزشی کودکان پناهجو آسیب رسانده باشد.

فلیپو گراندی، مسئول آژانس پناهندگان در بیانیه‌ای خواستار انجام اقداماتی برای حمایت از حقوق پناهجویان برای آموزش شده است.

در گزارش این نهاد از اطلاعات مربوط به ۱۲ کشور که میزبان بیش از نیمی از کودکان پناهنده هستند، استفاده شده است. براساس این گزارش بیش از ۱۸ میلیون از این کودکان و یا ۴۸ درصد از کودکان پناهنده که در سن مدرسه رفتن هستند، در حال حاضر به مدارس بازنگشته‌اند.

در این گزارش همچنین گفته شده که حدود ۷۷ درصد از کودکان پناهجو در مدارس ابتدایی، ۳۱ درصد در مدارس متوسط و سه درصد در آموزش عالی ثبت نام کرده‌اند.

بیم آن می‌رود که بسیاری از این کودکان برای کمک به خانواده‌های خود مجبور به کار کردن شده باشند و همزمان با بازگشایی مدارس نتوانند به مدرسه بروند.

این نهاد وابسته به سازمان ملل همچنین گفته که این احتمال وجود دارد که شماری دیگر نتوانند از عهده پرداخت مخارج و سایر هزینه‌های مدارس برآیند.

آژانس پناهندگان سازمان ملل اضافه کرده که این کودکان همچنین به تکنولوژی‌هایی که برای آموزش از راه دور نیاز است، کمتر دسترسی دارند.