پلیس یونان پناهجویان را در لسبوس به اردوگاهی جدید منتقل می‌کند

پلیس یونان پناهجویان را در لسبوس به اردوگاهی جدید منتقل می‌کند

یک هفته بعد از آتش سوزی اردوگاه موریا در جزیره لسبوس یونان، پلیس انتقال پناهجویان به یک اردوگاه جدید در نزدیکی آن را آغاز کرده است. قرار است از بیش از ۱۲ هزار نفری که آواره شده‌اند، حدود نه هزار نفر در این اردوگاه اسکان داده شوند. اما بسیاری حاضر به نقل مکان نیستند و در عوض می خواهند از دیگر کشورهای اروپایی پناهندگی بگیرند. همزمان اتحادیه اروپا از همه کشورهای عضو خواسته نقش بیشتری در حل بحران پناهجویان ایفا کنند.

باران عباسی گزارش می‌دهد.