انتخابات آمریکا؛ رقابتی سرنوشت‌ساز زیر سایه سنگین بحران کرونا

انتخابات آمریکا؛ رقابتی سرنوشت‌ساز زیر سایه سنگین بحران کرونا

نتیجه این کارزار بر جامعه به شدت دو قطبی شده آمریکا چه تاثیری خواهد گذاشت؟ و چه پیامدهایی در عرصه سیاست خارجی، برای خاورمیانه و ایران و افغانستان خواهد داشت؟ کدام طرف برنده می‌شود؟

با ما باشید با پوشش ویژه انتخابات آمریکا سه‌شنبه و چهارشنبه به طور پیوسته در بی‌بی‌سی فارسی