بحران سیاسی در هنگ‌کنگ؛ استعفای اعضای دموکراسی‌خواه پارلمان

بحران سیاسی در هنگ‌کنگ؛ استعفای اعضای دموکراسی‌خواه پارلمان

در هنگ کنگ، ۱۵ نماینده مجلس استعفا کرده‌اند. آنها به اخراج چهار همکارشان تحت فشار چین معرضند و می‌گویند که چین در پی از بین بردن دموکراسی در هنگ کنگ است. در واکنش به این اتفاقات، بریتانیا سفیر چین را احضار کرده‌است. اتحادیه اروپا هم خواهان بازگشت نمایندگان اخراج شده به پارلمان هنگ کنگ شده‌است. از آن طرف، چین اروپا را به دخالت در امور داخلی‌اش متهم کرده‌است.

باران عباسی گزارش می‌دهد.