روزی تاریخی در جهان بهداشت؛ واکسیناسیون علیه کرونا در بریتانیا شروع شد

روزی تاریخی در جهان بهداشت؛ واکسیناسیون علیه کرونا در بریتانیا شروع شد

اولین واکسن تائید شده کرونا در جهان امروز به یک زن سالمند در بریتانیا تزریق شد. امروز صدها نفر دیگر هم در بقیه نقاط بریتانیا اولین دوز از واکسن فایزر-بایون‌تک را دریافت می‌کنند. این در حالی است که از سه روز پیش، روسیه واکسیناسیون ساکنان مسکو را شروع کرده است. اما گفته شده که واکسن اسپوتنیک که این کشور ساخته و از آن استفاده می‌کند، هنوز مراحل پایانی آزمایش‌ها را طی نکرده است. چین هم واکسنی را که هنوز در مراحل پایانی آزمایش است به صدها نفر تزریق کرده است.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.