انتخابات ریاست جمهوری آمریکا؛ شش هفته بعد از برگزاری، جو بایدن رسما برنده اعلام شد

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا؛ شش هفته بعد از برگزاری، جو بایدن رسما برنده اعلام شد

در آمریکا، کالج الکترال دیشب پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. از ۵۳۸ عضو این مجمع ۳۰۶ نفر به آقای بایدن رای دادند و ۲۳۲ رای به نام دونالد ترامپ ثبت شد. این آرا حدود سه هفته دیگر، بعد از آن که به تایید کنگره برسد، قطعی و رسمی خواهد شد. آقای بایدن پس از پایان این روند گفت با وجود همه موانع، حرف مردم و دموکراسی به کرسی نشست. دونالد ترام‍پ و حامیانش از یک ماه پیش با طرح اتهام تقلب در انتخابات، سعی کردند از قطعی شدن شکست او جلوگیری کنند.

بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می‌دهد.