گزارش تحقیقی بی‌بی‌سی؛ دولت چین اعضای اقلیت اویغور را در مزارع پنبه به کار می‌گیرد

گزارش تحقیقی بی‌بی‌سی؛ دولت چین اعضای اقلیت اویغور را در مزارع پنبه به کار می‌گیرد

بر اساس اطلاعاتی که بی‌بی‌سی آن را مشاهده کرده، در غرب چین، صدها هزار نفر از اقلیت‌های قومی، از جمله اویغورها از سوی دولت مجبور به کار در مزارع پنبه شده‌اند. چین، یک پنجم پنبه کل جهان را تولید می‌کند و پیش از این هم متهم شده که بخشی از این تولید نتیجه کار اجباری است. دولت چین اما در پاسخ به مستندات بی‌بی‌سی گفته که ادعای کار اجباری کاملا ساختگی است.

جان سات ورت از استان سین کیانگ چین گزارش می‌دهد.