گسترش قلمرو عملیات امنیتی ایران در کشورهای هم‌جوار

گسترش قلمرو عملیات امنیتی ایران در کشورهای هم‌جوار

در روزهای اخیر در ترکیه اعضای یک باند خلافکار دستگیر شده‌اند که گفته شده با سرویس‌های اطلاعاتی ایران در ربودن و انتقال مخالفان حکومت همکاری می‌کرده‌اند. انتشار خبر بازداشت اعضای این گروه همزمان شده با اعدام روح الله زم، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که به فرانسه پناهنده شده بود، اما به گفته بعضی منابع، با فریب به عراق کشانده و از آنجا به ایران منتقل شد.

محمد امینی گزارش می‌دهد.