تلاش پژوهشگران برای مجاز کردن آوازخوانی دسته‌جمعی در کلیسا با زدن ماسک

تلاش پژوهشگران برای مجاز کردن آوازخوانی دسته‌جمعی در کلیسا با زدن ماسک

دولت بریتانیا امسال برای مقابله با شیوع کرونا از کلیساها خواسته تا از اجرای دسته جمعی سرودهای مذهبی در ایام کریسمس خودداری کنند. اما گروهی از پژوهشگران مدتی است که تحقیقاتی را اغاز کرده‌اند درباره خطرهای احتمالی آواز خواندن از پشت ماسک و امیدوارند که نتیجه اش به سیاست‌های دولت در ارتباط با امور مذهبی کمک کند.

کترین برنز گزارش می‌دهد.