کرونا و سال نو میلادی؛ جشن‌های خاموش

کرونا و سال نو میلادی؛ جشن‌های خاموش

سال میلادی درحالی نو شد که بدلیل شیوع کرونا، جشن‌های مخصوص شب سال نو هم دیگر شور و حال سالهای قبل از کرونا را نداشت.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.