زنگ خطری برای زمین؛ ۲۰۲۰ گرم‌ترین سال ثبت شده در تاریخ

زنگ خطری برای زمین؛ ۲۰۲۰ گرم‌ترین سال ثبت شده در تاریخ

تازه‌ترین یافته‌های علمی نشان می‌دهد سالی که گذشت - ۲۰۲۰ - گرم‌ترین سال ثبت شده در تاریخ بشر بود. این به معنای ادامه روند افزایش دمای زمین است. پدیده‌ای که سال‌هاست ادامه دارد، و حالا به نقطه‌ای رسیده که باعث نگرانی جدی دانشمندان شده‌است. آن‌ها می‌گویند برای جلوگیری از یک «فاجعه» اقلیمی، باید فوراً کاری کرد.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.